Multifunctioneel Centrum Klarenbeek Afdrukken

Er is een belangrijke mijlpaal behaald in het proces voor de bouw van het Multifunctionele centrum!

Afgelopen vrijdag 27 september is de Stichting beheer accommodatie SC Klarenbeek formeel bij de notaris gewijzigd in Stichting Multifunctioneel Centrum De Pauw.


Inhoudelijk is de verbintenis met de sportclub ontkoppeld en is de Stichting een orgaan geworden die samen met al de verenigingen, stichtingen en geïnteresseerden het nieuwe complex willen bouwen en daaraan vervolgens invulling willen geven.

Onderdeel van deze statutenwijziging is dat de Stichting een breder doel heeft gekregen die als volgt is geformuleerd:

De Stichting heeft tot doel de leefbaarheid te bevorderen in het dorp Klarenbeek door het ontwikkelen, realiseren en beheren van een Multifunctioneel Centrum (MFC) waar alle burgers van het dorp Klarenbeek hun plek vinden om elkaar te ontmoeten, informatie en advies te krijgen en zich te ontwikkelen en te recreëren;

Op basis van bovenstaande, de bestemmingsplan wijziging die 6 oktober vastgesteld wordt en de omgevingsvergunning die eind dit jaar verwacht wordt, gaan we vanaf februari 2014 starten met de bouw.

De samenwerkende instanties hebben dit project de naam “Grenzeloos ontmoeten door .... verbinden” gegeven.

Laatst aangepast op maandag 14 april 2014 06:11