woensdag, 21 mrt 2018
You are here: Home Statuten
Statuten
Het huishoudelijk reglement, d.d. 27 april, 2004 Afdrukken E-mailadres
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
MUZIEKVERENIGING KLARENBEEK
zoals vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van 27 april 2004.
Inleiding:
Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van Muziekvereniging
Klarenbeek. Wijziging van dit huishoudelijk reglement heeft goedkeuring nodig van
de algemene ledenvergadering; bij wijziging worden de regels gevolgd van art. 16
lid 1,2 en 3 van de statuten.
Laatst aangepast op maandag 28 juni 2010 16:15
Lees meer...
 
De Acte van Fusie, d.d. 18 juli 2002 Afdrukken E-mailadres
Heden, achttien juli twee duizend twee, verscheen voor mij,
Mr Hendrik Jan Gerrit Hulleman, hierna te noemen: notaris,
als waarnemer van Mr Edward Boudewijn Blankhart, notaris,
gevestigd te Beekbergen, gemeente Apeldoorn:
mevrouw Evelina van den Hoorn-Bronkhorst, geboren te
Apeldoorn op zeventien januari negentien honderd acht en
zestig, ten deze woonplaats kiezend ten kantore van genoemde
notaris Blankhart, te 7361 ZD Beekbergen, Wolterbeeklaan 3,
ten deze handelende als mondeling gevolmachtigde van:
Lees meer...
 
De acte met de statuten, d.d. 18 juni 2002 Afdrukken E-mailadres
STATUTEN VAN EEN VERENIGING

Heden, achttien juni twee duizend twee,
verschenen voor mij, Mr Edward Boudewijn Blankhart, notaris
gevestigd te Beekbergen, gemeente Apeldoorn:
1. a. de heer Cornelis van Kolmeschate, geboren te Meppel op
acht oktober negentien honderd veertig, ongehuwd zon-
der een geregistreerd partnerschap te zijn aangegaan,
wonende te 7311 AA Apeldoorn, Van Huutstraat 16,
(gelegitimeerd d.m.v. ...);
Laatst aangepast op maandag 28 juni 2010 16:12
Lees meer...